Қоғамдық ұсыныстар туралы келісім

Қоғамдық ұсыныстар туралы келісім

Бұл келісім Интернеттегі веб-сайтта  https://coffeelover.kz тіркелген немесе авторизацияланған заңды және жеке тұлғаларға арналған (бұдан әрі «Қолданушы»). Онлайндық қызметті «BBS Trade» ЖШС ұсынады (бұдан әрі – Coffeelover.kz, «Жеткізуші»). Қолданушы мен Coffeelover.kz осы келісімді (бұдан әрі – «Келісім») келесідей жасады:

Негізгі мәселелер:

1. Шарттың мәтіні ашық ұсыныс болып табылады (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес, жария оферта – бұл келісімнің барлық маңызды шарттарын қамтитын ұсыныс, осы ұсынысқа жауап беретін кез-келген адаммен ұсыныста көрсетілген шарттар бойынша келісім жасаңыз. Ұсынысты қабылдау – онлайн-қызметті пайдалану (ҚР Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес). Акцепт – бұл ұсыныс жіберілген адамның оны қабылдау туралы жауабы. Қабылдау толық және сөзсіз болуы керек. Осы жария келісімшартты – ұсынысты қабылдау бойынша іс-шаралар жасай отырып, Қолданушы өзінің құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін, сондай-ақ Coffeelover.kz-пен шарттық қатынастарға түсуге заңды құқығын растайды. Келісімді (бұдан әрі – Қабылдау) жасауға толық және сөзсіз келісім – бұл Coffeelover.kz онлайн-сервисін пайдалану және немесе веб-сайтқа тапсырыс орналастыру арқылы оның шарттарымен көрсетілген келісім.

2. Шартты қабылдау Қолданушының осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетіндігін білдіреді және Келісім мен оның барлық қосымшаларын жасаумен пара-пар. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Келісімнің мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего Договора, Coffeelover.kz предлагает Вам отказаться от Акцепта оферты.

Онлайн-қызметті пайдалану:

3. Қолданушы сайтта жарияланған шарттармен, осы келісім мәтінімен танысқаннан кейін сайтта көрсетілген тәсілдермен төлем жасайды.

4. Интернеттегі қызметті пайдалану кезінде үшінші тараптар құрған немесе жүктеген мазмұн ұсынылуы мүмкін. Последние несут за него полную ответственность.

5. Coffeelover.kz онлайн қызметке қатысты Шартта көрсетілгеннен басқа кепілдіктер бермейді.

6. Қолданушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, қолданушылардың өтініштері бойынша ақшаны қайтару тек ақша алынған сыртқы шот арқылы жүзеге асырылады. Қолданушылардың өтініші бойынша қолма-қол ақшаны қайтару тек Coffeelover.kz сайтында тікелей қолма-қол сатып алу кезінде жүзеге асырылады. Ақшаны қолма-қол қайтарған кезде, Coffeelover.kz Қолданушыға ақшаны қайтарып беруге жұмсалған шығындар үшін өтемақы ұстауға құқылы.

7. Coffeelover.kz Қолданушыларға сыйлық бонустарын есептеуге құқығы бар, оны Coffeelover.kz ресурстарында ақшалай мәнде өтемақы алу, сондай-ақ жану мерзімі аяқталғаннан кейін қайтару, қалпына келтіру құқығын берместен (толық немесе ішінара) пайдалануға болады, бірақ 1 жылдан аспауы керек.

Сайтқа тіркелу, құпиялылық және жеке ақпаратты қорғау:

8. Қолданушы онлайн-қызметті пайдалану арқылы Сайтта тіркеу процедурасынан өтуге, соның ішінде автоматты режимде, хаттар мен хабарламалар, оның ішінде жарнамалық хабарламалар оның электронды мекен-жайына жіберілетіндігімен келіседі. Сонымен бірге, Пайдаланушы Coffeelover.kz-ке электрондық пошта мекен-жайын, пайдаланушы туралы жеке ақпаратты және Интернет-ресурстарға иелік ететін Ұйымдарды қоса, үшінші тұлғаларға беру туралы келіседі: https://barbados.kz, http://alemtat.kz/, http://exline.kz/.

9. Қолданушы Coffeelover.kz-тің Қолданушыға қатысты жеке деректерін қолданатынына және өңдейтініне келіседі.

10 . Coffeelover.kz келесі ақпаратты қамтиды:

    • Қолданушыны сайтта тіркеуге;
    • Қолданушы алдындағы өз міндеттемелерін орындауға;
    • Сайттың жұмысын бағалау және талдау;

11. Coffeelover.kz Қолданушыдан алынған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді. Не считается нарушением предоставление Coffeelover.kz информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Coffeelover.kz для исполнения обязательств перед Пользователем. Ақпаратты ақылға қонымды және қолданылатын заңды талаптарға сәйкес жария ету міндеттемелерді бұзу болып саналмайды. Coffeelover.kz «cookies» технологиясын пайдалануға құқылы.  «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам. Қолданушының алаяқтық әрекеттерін қоспағанда, бұл ақпарат пайдаланушыны анықтау үшін пайдаланылмайды.

12. Қолданушы Coffeelover.kz-ке Пайдаланушының жеке кабинетіне рұқсатсыз кірудің кез-келген жағдайы және / немесе құпиялылықты бұзудың кез-келген бұзылуы / күдіктері туралы тез арада хабарлауға міндетті. Пайдаланушы дербес шоттағы жұмыстың әр сессиясының соңында жұмысты қауіпсіз тоқтатуды дербес жүзеге асыруға міндетті. Coffeelover.kz ықтимал деректердің жоғалуына және кез-келген басқа салдарға жауапты емес.

13. Пайдаланушы Coffeelover.kz сайтына берілген жеке мәліметтердің дұрыстығына жауап береді.

14. Пайдаланушы құпия сөзді рұқсатсыз қабылдауы және үшінші тұлғалардың Пайдаланушының жеке кабинетіне кіруі үшін жауап береді және жеке кабинетке кіру деректерінің құпиялығын қамтамасыз етеді. Пайдаланушы Пайдаланушының жеке кабинетін пайдаланудың барлық әрекеттері мен салдары үшін, соның ішінде рұқсатсыз кіру жағдайлары үшін, сондай-ақ Пайдаланушының үшінші тұлғаларға жеке кабинетіне кіру үшін деректерді өз еркімен беруі үшін жауап береді. Бұл жағдайда Пайдаланушының жеке кабинетіндегі немесе оны қолданатын барлық әрекеттерді Пайдаланушының өзі жасаған болып саналады.

15. Қолданушы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында және де қолданушының ауызша мәлімдемесін растау үшін телефондағы сөйлесулерді жазуға келіседі.

Ақпараттық хабарламалар:

16. Қолданушы жаңартылған ақпаратты, соңғы жаңалықтармен, жаңа ұсыныстармен, арнайы ұсыныстармен және сатылым туралы хабарландырулармен, сондай-ақ Coffeelover.kz серіктестерінен жаңалықтар мен ұсыныстар туралы ақпаратты SMS және электронды пошта арқылы алуға келіседі.

17. Қолданушы пошта параметрлерін таңдай алады немесе одан бас тарта алады.

18. Coffeelover.kz кез келген уақытта Сайтта өзгертілген шарттардың жариялануын қамтамасыз ете отырып, Қолданушылармен алдын-ала келісусіз Шарттың талаптарын біржақты түрде өзгертуге құқылы. Coffeelover.kz ықтимал тәуекелдер мен қауіпсіз пайдалану шарттары үшін, сондай-ақ желілік шабуылдар немесе сайтты бұзу (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей), техникалық себептерге байланысты сайттағы ақаулар үшін жауап бермейді.

19. Тараптар форс-мажор кезеңінде Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Форс-мажор дегеніміз – тараптардың келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауына кедергі болатын төтенше және шешілмейтін жағдайлар. Оларға табиғат құбылыстары жатады; ядролық жарылыстың, радияциялық (иондаушы сәулеленудің) немесе ядролық қарудың материалдарымен, өндірістік және ғылыми-зерттеу жұмыстарымен немесе радиоактивті қалдықтармен радиоактивті ластанудың әсері; соғыстар, әскери шабуылдар, шетелдік жаудың қастық әрекеттері, әскери маневрлер және соған байланысты әскери іс-әрекеттер; азаматтық соғыс, қарулы бүліктер,  кез келген түрдегі халықтық тәртіпсіздіктер, тәртіпсіздіктер,билікті күшпен басып алу немесе күшпен ұстап алу; эпидемиялар, ауа-райының жағдайы, террористік әрекеттер, ереуілдер, алу, тәркілеу, ұлттандыру және т.б. Сонымен қатар, белгілі оқиғалар ешқандай растауды қажет етпейді

20. Осы Ұсыныс шеңберіндегі құқықтық қатынастардан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Егер туындаған дауларды келіссөздер барысында шешу мүмкін болмаса, мұндай даулар талап ету процедурасын міндетті түрде сақтай отырып, Қазақстан Республикасының, Алматы қаласының сотына жіберілуі тиіс. Талапқа жауап беру мерзімі – 10 (он) күнтізбелік күн.

21. Ақпараттық бюллетеньдегі бағалар мен ақпараттар және жарнама жария ұсыныс болып табылмайды.

22. Изображения и тексты, опубликованные на Сайте защищены авторскими правами. Кез-келген материалдарды пайдалану тек Coffeelover.kz сайтының жазбаша рұқсатымен ғана мүмкін болады.

23. Келісімнің бұл нұсқасы ағымдағы қолданыста болып табылады және бұрынғыларының барлығын ауыстырады.

Барлық сұрақтар бойынша Қолданушы мына мекен-жайға хабарласа алады: 050031, Алматы қ., Әуезов ауданы, көш. Төле би, 302, 1 қабат, 8 кеңсе, телефон: +7 (727) 225 6781; +7 (701) 225 6116 немесе info@coffeelover.kz электрондық пошта арқылы.  

Top
X